LIVE

GOTANDA G4『# iDOLRiZM in GOTANDA G3 &G4~2会場連動イベント~』